$$headStartLP$$

Frånkopplingspolicy

Kommunikationsproblem på internet får tyvärr till följd att uppkopplingen ibland går förlorad när man spelar. Vår programvara är utformad så att den ska skydda medlemmar från oberättigade förluster i sådana fall, samtidigt som den hindrar spelare från att använda sig av frånkopplingar på ett systematiskt sätt.

Vad händer om jag kopplas bort från spelet mitt under spelets gång?

Nedanstående rutiner vid frånkoppling gäller följande spel: BlackJack, spelautomater, roulette, videopoker, baccarat, craps (tärning), Caribbean Poker, Keno. Om du måste vidta ytterligare åtgärder efter en frånkoppling när du spelar dessa spel, förblir den tillämpliga satsningen kvar ”i spel” tills omgången är slutförd, i upp till 7 dagar för våra egna spel och 90 dagar för andra leverantörer.

BlackJack:

Om du kopplas bort innan du hann trycka på ”Dela ut”-knappen, men efter att du har satsat får du tillbaka insatsen. I övriga fall där du blir frånkopplad avgörs inte spelet. När du återupprättat uppkopplingen till nätverket kommer du tillbaka till samma punkt/läge i spelet som innan frånkopplingen skedde så att du kan spela omgången färdigt. I vissa fall måste du slutföra spelet innan du kan spela andra kasinospel.
Efter 7 dagar spelar servern sessionen enligt den optimala strategin för spelet och resultat av spelet visas i ”Min historik”.

Spelautomater:

Om frånkopplingen inträffar efter att satsningen gjorts och du har tryckt på ”Snurra”-knappen: i) Om ingen ytterligare åtgärd krävs från din sida för att avsluta spelet avgörs det av vår slumptalsgenerator, eller ii) om ytterligare åtgärder krävs från din sida avgörs inte spelet. När du åter är uppkopplad mot vårt nätverk kan du fortsätta omgången där du blev avbruten. Efter 7 dagar fastställs resultatet av spelet med hjälp av vår slumpgenerator och visas i ”Min historik”.

Spel som låter dig välja vilken jackpott du vinner (när tillämpligt)

I dessa spel har du 30 sekunder på dig att välja en jackpott, annars väljer spelet en jackpott slumpmässigt åt dig. Om din anslutning avbryts under den tilldelade tidsperioden, och du inte lyckas återupprätta anslutningen och välja en jackpott inom denna tidsperiod, väljer spelet slumpmässigt en jackpott åt dig med hjälp av vår slumptalsgenerator.

Jackpotträkneverken i spelet och i lobbyn uppdateras ungefär var 15:e sekund, beroende på vilken typ av internetuppkoppling man har. Följaktligen är det så att om en annan spelare under uppdateringsintervallet väljer samma jackpott eller den kombinerade jackpotten (den jackpott som kombinerar alla jackpottar) som du – men före dig – kan det hända att den jackpott som visas inte motsvarar det belopp du faktiskt vinner. Det korrekta vinstbeloppet visas omedelbart efter uppdateringsintervallet.

Eftersom uppdateringen kan gå snabbt kan det hända att du redan vet att jackpotten har återställts innan du vinner den.

När två eller flera spelare når ”Multiple Jackpot” samtidigt, och en annan spelares förstaval sammanfaller med ditt, kan det hända att den jackpott som du vinner reduceras (om den fortfarande existerar). Rent allmänt är det så att den spelare som (enligt vårt system) får jackpott först får det jackpottbelopp som visas, medan övriga spelare som vinner samma jackpott endast får grundbeloppet (om ett sådant tillförs när jackpotten faller ut) och det eventuella ytterligare belopp som har ackumulerats sedan den första spelaren vann jackpotten (det ”reducerade beloppet”).

Flera samtidiga vinster är förvisso teoretiskt möjliga rent matematiskt, men i praktiken är de extremt sällsynta. Det är vanligare att vinster följer på varandra i relativt tät följd (i allmänhet med några minuters, timmars eller dagars mellanrum).

Låt oss anta att du och en annan spelare når ”Multiple Jackpot” och du råkar välja som tvåa:

  1. Om ni båda väljer samma jackpott vinner spelaren som valde först hela jackpottbeloppet som visas, medan du endast får det reducerade beloppet;
  2. Om den andre spelaren väljer den kombinerade jackpotten, och du väljer en annan jackpott, får den andre spelaren alla jackpotvinsterna och gällande den jackpott som redan har vunnits av den andre spelaren, får du endast av det reducerade beloppet;
  3. Om den andre spelaren väljer en jackpott och du väljer den kombinerade jackpotten får den andre spelaren hela beloppet för den jackpott som han/hon valt, medan du får alla jackpotvinster, förutom den jackpott som har vunnits av den andre spelaren, plus det reducerade beloppet för jackpotten som den andra spelaren vunnit (eftersom den redan tilldelats till den andre spelaren);
  4. Om ni båda väljer den kombinerade jackpotten vinner den andre spelaren hela beloppet för alla jackpottarna, medan du endast får summan av de reducerade beloppen.

I spelet betraktas ett slumpmässigt val som om spelaren gjort ett aktivt val vid hanteringen av samtidiga eller konsekutiva val av en jackpott eller den kombinerade jackpotten.

Ovanstående gäller för jackpottar oavsett om de spelas med riktiga pengar och låtsaspengar, liksom för både PC- och mobilbaserade spel.

Roulette:

Om du kopplas bort efter att du satsat, men innan du hann trycka på ”Snurra” återbetalas insatsen. Om frånkopplingen inträffar efter att du satsat och tryckt på ”Snurra” avgörs spelet av vår slumptalsgenerator. När du kopplat upp dig igen kan du återgå till den spelinställning som gällde innan du frånkopplades och se spelets resultat, eller gå till tabellen roulettehistorik för att se om du vunnit på din insats. I vissa fall måste du återvända till spelet innan du kan spela andra kasinospel.

Videopoker:

Om du kopplas bort efter att du satsat, men innan du hann trycka på ”Dela ut” återbetalas insatsen till ditt spelkonto. Om uppkopplingen bröts efter att du tryckt på ”Dela ut”, men innan du har valt vilka kort du ska behålla avgörs inte spelet. När uppkopplingen återställts till vårt nätverk fortsätter du omgången från samma punkt där den avbröts.
Om spelet förblir oavslutat i 7 dagar, liksom i alla andra fall där du kopplas bort från Video Poker, avgörs det av vår slumptalsgenerator. När anslutningen återupprättas kan du se i spelhistoriktabellen om du vann omgången eller inte.

Baccarat:

Om en frånkoppling sker fortsätter spelet, oavsett när frånkopplingen inträffade. När anslutningen till spelet återställs kan du i tabellen ”Baccarat-historik” se om du vann omgången eller ej. I vissa fall måste du återvända till spelet innan du kan spela andra kasinospel.

Craps:

Om du lagt ut en insats på bordet, men ännu inte kastat tärningarna får du tillbaka insatsen. Om frånkopplingen sker efter att tärningarna kastats får du tillbaka alla insatser som går att återta (insatser som spelaren kan ta tillbaka), med undantag för insatser där spelaren har en statistisk fördel (exempelvis Don't pass line-insatser efter att pointen redan fastställts eller Don't come- insatser efter att de överförts till någon av pointerna).
I övriga fall kommer du att kunna återuppta omgången efter återanslutning.

Caribbean Poker:

Om frånkopplingen sker innan du hann trycka på ”Dela ut”, men efter att du satsat, får du tillbaka insatsen. I övriga fall kommer du att kunna återuppta omgången när uppkopplingen återställts. Om spelet förblir oavslutat i 7 dagar spelar servern färdigt sessionen och följer optimal strategi för spelet. Resultatet av det visas sedan i ”Min historik”.

Keno:

Om du redan satsat på Keno-maskinen fortsätter spelet (eller spelen) automatiskt om du kopplas från. När uppkopplingen återupprättas till vårt nätverk kan du se i Keno-historiktabellen om du vann eller inte.

Vad händer om jag kopplas bort från pokerbordet mitt under spel?

Annullerade turneringar

Pågående turneringar som måste avbrytas på grund av någon av en rad olika anledningar (serverproblem, omfattande anslutningsproblem, strömavbrott, ISP-nätverksproblem o.s.v.) kommer att avbryts. Spelare som slogs ut innan turneringen avbröts får inte tillbaka några belopp i samband med den aktuella turneringen.
Spelare som fortfarande är kvar i turneringen när den avbröts i) får tillbaka alla inköpsavgifter, utslagningsavgifter, återinköpsavgifter och tilläggsavgifter som spelaren har erlagt i samband med den annullerade turneringen och ii) får dela lika (oberoende av spelarens markerstatus) på det högre beloppet av a) inköpsavgifter, tillämpliga utslagningsavgifter, återinköpsavgifter och tilläggsavgifter som erlagts av de som slogs ut innan turneringen avbröts eller b) den garanterade prispotten minus de belopp som återbetalas enligt i ovan.
Oaktat ovanstående stycke förbehåller vi oss rätten att, i händelse av att en turnering avbryts medan den fortfarande pågår, efter eget gottfinnande återbetala spelare som inte var utslagna vid tidpunkten för dess avbrytande enligt en formel baserad på följande: i) spelarens markerantal, ii) prispottens struktur och iii) den prispott som faktiskt samlats in från spelare eller den garanterade prispotten.
För undanröjande av tvivel förbehåller vi oss rätten att – i händelse av att efteranmälan fortfarande är öppen efter att turneringen har börjat eller att turneringen inte har fortskridit i väsentlig grad och den avbryts – inte betala tillbaka den negativa mellanskillnaden mellan den faktiska prispott som samlats in från spelare och den garanterade prispotten till spelare som fortfarande är med i turneringen.
Under sådana omständigheter kommer spelare som inte slås ut ur turneringen att erhålla återbetalning inom ett par dagar efter det att turneringen avbrutits.

Frånkopplingar på grund av spelarspecifika orsaker

Om en spelare kopplas från på grund av en orsak som är specifik för den spelaren kan det hända att servern automatiskt försöker återupprätta uppkopplingen till spelaren.
Om uppkopplingen inte kan återupprättas inom en lämplig tidsrymd händer följande vid ringspel: i) Om du inte har sats när det är din tur ”checkar” vårt system automatiskt åt dig eller ii) om en annan spelare har satsat och du måste ”satsa” kommer din hand att ”läggas ner”.
Din hand anses inte ha gått ”all in” på grund av ett spelarspecifikt anslutningsproblem. Innan vi vidtar några åtgärder aktiverar vi den eventuella tid som du har i tidsbanken.
Om uppkopplingen inte återställs inom en lämplig tidsrymd i en pågående pokerturnering fortsätter du att spela de mörka insatserna och vi fortsätter att dra dem tills du är ”elimineras via mörken”. Om uppkopplingen återupprättas innan du ”elimineras via mörken” ansluts du automatiskt till turneringen igen och kan fortsätta spela så fort du på nytt är ansluten till vår server.

Policy för serveravbrott

Om vår server oväntat drabbas av ett avbrott och detta avbrott påverkar alla spelare i ett ringspel eller en turnering gäller följande:

Ringspel

Ringspelet återställs automatiskt till det läge som gällde innan den hand som pågick när serveravbrottet inträffade (som om den handen aldrig har spelats) och alla spelare som kopplades från medan det aktuella ringspelet pågick får tillbaka det de lade i potten i den avbrutna handen.

Turneringar

Alla turneringar som fortfarande pågår avslutas och prispotten fördelas lika mellan alla spelare som fortfarande är kvar i turneringen. Spelare som ”spruckit” och lämnat turneringen innan serveravbrottet påverkas inte och kommer inte i fråga för några som helst prispengar.

Vad händer om man kopplas bort från sportspel medan lägger ett spel?

Om frånkopplingen inträffar innan du har tryckt på ”Satsa” tas ingenting från ditt spelkonto. Om frånkopplingen inträffar efter att du tryckt på ”Satsa”, men i) innan bekräftelsen av spelet har visats, ii) medan en nedräkning för spelet pågick eller iii) om spelet kräver manuellt godkännande kommer du att, efter att du åter kopplat upp dig till vårt nätverk, kunna se om spelet har godtagits helt eller delvis i Sportsbooks spelhistoriktabell.

Säkrare. Bättre. Tillsammans.

Sätt gränser och spela ansvarsfullt

18+
888responsible

Copyright © 2024. 888 Sweden Limited, organisationsnummer C 87403, ett dotterbolag ägt av 888 Holdings PLC.

888 Sweden Limited är ett bolag registrerat i Malta; adress: Level 7, Tagliaferro Business Centre, 14, High Street, Sliema SLM 1549, Malta; e-mail: kontakt@888.se; tel. +442038870422.

Rätten att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning i Sverige beviljades till 888 Sweden Limited av Spelinspektionen under diarienummer 23Si2198. Licenserna är giltig från och med 1 januari 2024 till och med den 31 december 2028.

Spel kan vara beroendeframkallande och leda till förlust av pengar. Sätt gränser och spela ansvarsfullt.