Ansvarsfullt spelande

Bolaget (såsom det definieras i användaravtalet) strävar efter att tillhandahålla en miljö för medlemmarna som befrämjar ansvarsfullt spelande. Vi vill inte bara ge våra medlemmar en underhållande spelupplevelse utan tar också vårt ansvar för att förhindra spelberoende och att minderåriga spelar hos oss.

Vi har infört följande policyer och verktyg för användningen av våra speltjänster:

Skydd för minderåriga

Skydd för minderåriga

I linje med den svenska spellagen tillåter bolaget inte personer under 18 år att delta i kasino- eller pokerspel.

Vårt kasino- och pokerrum är inte avsett att locka barn eller unga. Vi motarbetar aktivt personer under 18 år som försöker spela på våra webbplatser och spårar sådana minderåriga spelare. Vi använder sofistikerade verifikationssystem för att identifiera minderåriga som loggar in i programmet.

Vi är dock väl medvetna om att internet är lättillgängligt i många hem världen över. Därför måste spelföretag och föräldrar världen över samarbeta för att skydda minderåriga från hasardspel. För att skydda dina egna barn bör du installera filterprogram som blockerar minderåriga från att gå in på vissa webbplatser och öppna vissa program.

Nedan hittar du länkar till några sådana tjänsteleverantörer och program:

Cyber Patrol
GamBlock
Net Nanny
Gamban

Tips för föräldrar:

 • Lämna aldrig barn utan uppsikt vid datorn med kasino- eller pokerprogram öppna. Du måste vara extra försiktig för att se till att de inte kommer åt våra tjänster via dina enheter.
 • Skydda spelprogram med lösenord.
 • Tillåt inga barn under 18 år att delta i någon typ av spelverksamhet.
 • Håll användarnamn, lösenord och insättningsmetoder hemliga och utom räckhåll för barn.
 • Förklara för barnen att det är förbjudet enligt lag och att det kan vara skadligt för minderåriga att spela hasardspel.
 • Tidsbegränsa barnens internetanvändning.
 • Var extra försiktig ifråga om minderårigas användning av utrustning som mobila enheter.

Tyvärr är inga system vattentäta. Om du känner till någon som är under 18 år och registrerad hos oss ber vi dig att omedelbart kontakta vår operativa avdelning på operations@888.se.

Förhindrande av spelmissbruk

Bolaget är medvetet om att även om majoriteten av spelarna spelar för nöjes skull finns ett litet fåtal människor som kan bli besatta av de potentiella vinsterna från våra spel. Även om det enligt olika undersökningar bara handlar om en mycket liten procentandel av den vuxna befolkningen som upplever problem med spelande, så tar vi detta på stort allvar. Därför har vi vidtagit följande åtgärder:

 1. Bolagets anställda genomgår utbildning i metoder att identifiera spelare som är minderåriga eller lider av spelberoende och att vidta lämpliga åtgärder i sådana fall.
 2. Vi har infört ett program som är enkelt att använda där spelare som behöver vår hjälp själva kan be att få sitt spelkonto spärrat. På spelarens begäran stänger vi alltså av spelarens medlemskap och hindrar spelaren från att komma in på vårt pokerrum eller kasino. Vid registrering och vid varje inloggning tillser vi att en verifikation görs gentemot www.spelpaus.se
 3. Spelare kan själva bestämma en högsta möjliga insättningsgräns samt tid för inloggning.
 4. På spelares egen begäran stryker vi deras namn från vår e-postlista.

Glöm inte!

 • Hasardspel kan vara beroendeframkallande.
 • Du kan förlora pengar när du spelar.
 • Hasardspel är underhållning. Spela inte för att bli rik snabbt eller för att betala av skulder.
 • Hasardspel är turspel. Det finns inga recept för garanterade vinster.
 • Var noga med att se till att beslutet att spela alltid är ditt eget.
 • Spela aldrig för att vinna tillbaka tidigare förluster.
 • Kontrollera regelbundet i kassan hur mycket pengar du gör av med.
 • Se till att du kan reglerna för de olika spelen du spelar.

Glöm inte att hasardspel, i likhet med mycket annat i livet, lämpligen spelas med måtta. Överdrivet spelande kan få katastrofala följder.

Rådgivning och hjälp

Du kan också söka professionell hjälp från följande organisationer:

Stödlinjen
Gamblers Anonymous
National Council on Problem Gambling
Gambling Therapy Helpline


Självvalda spelgränser

Insättningsgränser

För att kunna spela hos oss måste du sätta övre gränser för dina insättningar per dag, vecka och månad. När du når en insättningsgräns kommer ett meddelande att visas och eventuella nya insättningar att blockeras.

Du sätter insättningsgränserna och kan be om att få justera dem när du vill online i kassan.

Tänk på följande för att få en uppfattning om hur stor din spelbudget bör vara:

 1. Fastställ hur mycket du är beredd att förlora innan du börjar spela.
 2. Notera hur ofta du spelar.
 3. Notera hur länge du spelar varje gång.

Efter att du tänkt på dessa saker kan du uppskatta hur mycket du tillåter dig själv att sätta in per dag, vecka och månad.

I de fall då de begränsningar som vi har fastställt för dig och ditt konto är lägre än den insättningsgräns som du har ställt in, ska de gränser som vi har bestämt gälla.


Förlustsgränser

Du kan ange den högsta summa pengar du kan förlora under en specifik tidsperiod, eller justera det när som helst via vårt ”Kontrollcenter” online. När förlustgränsen har nåtts kommer du inte längre att kunna fortsätta spela tills gränsen återställs.

Förlustgränsen räknar varje insats, inköp, återinköp och turneringsbiljett minus vinster för en specifik tidsperiod.

 • Dagliga gränsen återställs kl. 00:00.
 • Veckogränsen återställs kl. 00:00 varje måndag.
 • Månadsgränsen återställs kl. 00:00 den första dagen varje månad.
 • (En dag räknas från 00:00 till 23:59 CET)

Minskning av en gräns träder i kraft omedelbart. Förhöjning av en gräns träder i kraft efter 24 timmar (för att ändringen ska träda i kraft, logga ut och logga sedan in igen).


Gränser för inloggningstid

Du kan också när som helst ställa in gränser per dag, vecka och månad för din inloggningstid hos 888.se. När du har gjort det kommer du att få ett meddelande så snart en tidsgräns är nådd och du kommer inte att kunna spela längre under den valda perioden.

Speltiden beräknas från det att du loggar in på ditt konto. En dag räknas från 00.00 till 23.59 CET.

 1. Den dagliga gränsen återställs klockan 00.00.
 2. Veckans gräns återställs klockan 00:00 varje måndag.
 3. Månadsgränsen återställs kl 00.00 den första dagen i varje månad.

Du kan också ställa in dagliga, veckovisa och månatliga gränser för din inloggningstid hos 888.se när som helst via Kontrollcenter. Om du däremot höjer en tidsgräns, kommer ändringen att genomföras tidigast 72 timmar efter att din nuvarande gräns har löpt ut.

Om du är orolig över dina spelvanor eller misstänker att du lider av spelberoende kan du testa dig här.

Preferenser för att återkalla en uttagsbegäran

Du kan enkelt ändra dina preferenser avseende din möjlighet att återkalla en uttagsbegäran genom att använda medlemsmenyn som är placerad högst upp i högra hörnet av Kassa-sidan. Om du väljer att stänga av möjligheten att återkalla en uttagsbegäran, kommer du inte längre ha möjlighet att återkalla pågående eller framtida begäran om uttag. Om du väljer att återaktivera möjligheten att återkalla en uttagsbegäran kommer det ta 7 dagar innan återaktiveringen träder i kraft. Möjligheten att återkalla en pågående uttagsbegäran kommer endast kunna ske igen efter utgången av nämnda tidsperiod (om 7 dagar).

Kontobegränsningar, självavstängning och ”Ta en paus”

Om du vill ta en paus och tillfälligt sluta använda kontot kan du begära något av följande:

 • Att få ta en paus i 24 h.
 • Att få ta en paus i 48 h.
 • Att få ta en paus i sju dagar.
 • Att få ta en paus i en månad.

Under perioder när du tar en paus spärrar vi ditt konto. Du kan begära att ta en paus genom att kontakta vår medlemssupport på Kontakt@888.se eller genom att klicka här.

Om du någon gång blir orolig över ditt spelande kan du begära självavstängning under en period på minst sex månader eller på obestämd tid. Om du väljer självavstängning av de webbplatser som vi driver stänger vi av ditt konto (förutsatt att vi upptäcker det) i enlighet med användaravtalet och tillämpliga bestämmelser.

Du kan inte på något sätt upphäva spärren av kontot under självavstängningsperioden. Om du på nytt vill aktivera kontot efter självavstängningsperioden slut måste du ringa medlemssupporten och begära att kontot åter aktiveras. I så fall fortsätter avstängningen att gälla i ytterligare en dag innan du får tillgång till kontot. En begäran om avstängning på obestämd tid kan avslutas tidigast efter 12 månader. För undanröjande av tvivel, ”Ta en paus”-perioder omfattas inte av någon aktiveringsfördröjning.

Du har möjlighet till självavstängning på de webbplatser som vi driver genom att (i) klicka på respektive självavstängningslogo på webbplatsen; eller (ii) kontakta medlemssupporten på Kontakt@888.se. Vidare har du möjlighet till självavstängning via www.spelpaus.se, där du kan stänga av dig från alla licenserade spelbolag i Sverige.

Vi uppmanar dig att kontakta medlemssupporten för att se till att kontot hos oss är spärrat och du bör också överväga att spärra dina konton hos alla andra nätspelsföretag, eller att stänga av dig själv via www.spelpaus.se.

Du kommer inte att tillåtas att öppna eller använda ett nytt konto på någon av de webbplatser som drivs av oss under tiden som du är självavstängd, utan först när självavstängningsperioden är över och du begär att åter få öppna det aktuella kontot. Om du bryter mot ovanstående äger vi rätt att blockera alla nya konton du öppnar på andra webbplatser som drivs av oss, förverka eventuella medel som du sätter in (eller tidigare har satt in) och ska inte vara skyldiga att återbetala några medel som du har satsat eller vunnit via sådana konton.

Observera att din begäran om självavstängning, genom att kontakta vår medlemssupport, kan ta upp till 72 timmar att handlägga. Självavstängning här är omedelbar, medan det kan ta en viss tid då begäran om självavstängning görs via www.spelpaus.se, som ligger utanför 888s kontroll.

Obs! Om du godtar att få automatiska meddelanden (s.k. push-meddelanden) på internet eller laddar ner något av våra appar till din enhet från Apple AppStore eller direkt från vår webbplats och godtar push-meddelanden kan du inte blockera dessa meddelanden, även om du valt självavstängning på någon av de webbplatser som drivs av företaget. Det enda sättet att förhindra sådana meddelanden är genom att ändra inställningarna på enheten.

Om du inte är säker på att begära självavstängning kan du ställa dig själv följande fyra frågor:

 • Stör spelandet ditt arbete eller andra uppgifter du har ansvar för?
 • Försöker du vinna tillbaka tidigare spelförluster?
 • Håller du på att återhämta dig från någon form av beroendetillstånd?
 • Spelar du när du är påverkad av alkohol eller andra ämnen?

Om du svarat ja på åtminstone en av frågorna ovan rekommenderar vi att du begär självavstängning och att du söker professionell hjälp. Du kan också använda följande programvara för att spärra datorn så att den inte kan öppna webbplatser som erbjuder nätspel:
www.spelpaus.se
Cyber Patrol
GamBlock
Net Nanny

Spelhistorik

Om spelhistoriken inte visas i själva spelet kan du alltid visa den på kontosidan.

Användning av våra verktyg för socialt ansvar

Du får endast använda våra verktyg för socialt ansvar enligt villkoren i denna policy för ansvarsfullt spelande och enligt vad som gäller för dig. Vi har inte möjlighet att behandla förfrågningar som gäller användning av våra verktyg för socialt ansvar via andra medier (till exempel via sms, WhatsApp eller sociala medier som Facebook).

Support

Klicka här om du behöver mer hjälp.


Säkrare. Bättre. Tillsammans.

Sätt gränser och spela ansvarsfullt

18+
888responsible

Copyright © 2024. 888 Sweden Limited, organisationsnummer C 87403, ett dotterbolag ägt av 888 Holdings PLC.

888 Sweden Limited är ett bolag registrerat i Malta; adress: Level 7, Tagliaferro Business Centre, 14, High Street, Sliema SLM 1549, Malta; e-mail: kontakt@888.se; tel. +442038870422.

Rätten att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning i Sverige beviljades till 888 Sweden Limited av Spelinspektionen under diarienummer 23Si2198. Licenserna är giltig från och med 1 januari 2024 till och med den 31 december 2028.

Spel kan vara beroendeframkallande och leda till förlust av pengar. Sätt gränser och spela ansvarsfullt.