COOKIEPOLICY

Inledning

När du besöker våra webbplatser eller använder appar som vi driver eller tar del av våra tjänster (”tjänster”) använder vi (och ger tredje parter befogenhet att använda) webbfyrar, cookies, pixeltaggar, skript, taggar, API och andra spårningsteknologier (”spårningsteknologier”).

Dessa spårningsteknologier gör det möjligt för oss att automatiskt samla in information om dig och ditt onlinebeteende och de enheter du använder (exempelvis dator eller mobil enhet) för att göra tjänsterna mer lättnavigerade, förbättra tjänsternas prestanda och anpassa användarnas upplevelse av våra tjänster. Vi använder också denna information för att samla in statistik om användningen av våra tjänster, utföra analyser, tillhandahålla material som skräddarsytts efter enskilda användares intressen och för att administrera tjänsterna för våra användare, annonsörer, publicister, kunder och samarbetspartners.

Vi tillåter också tredje parter att samla in information om användare med hjälp av spårningsteknologier.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler (endast bestående av bokstäver och siffror) som en webbserver lägger in på din dator eller mobila enheter när du besöker en webbplats. Syftet med dessa cookies är att göra våra tjänster mer användarvänliga, t.ex. genom att lagra dina språkinställningar och inställningar. Du hittar mer information om cookies på www.allaboutcookies.org.

Cookies är vanligt förekommande i syfte att få webbplatser att fungera mer effektivt genom att navigeringen mellan enskilda sidor går smidigare. Tack vare cookies sparas dina inställningar och preferenser, vilket gör att din användning av tjänsterna effektiviseras. Cookies används också för att se till att den reklam och de annonser som du ser på nätet är relevanta för dig och dina intressen.

Hur sparas spårningsteknologifunktionerna?

Vi sparar spårningsteknologifunktioner när du besöker eller använder våra tjänster (t.ex. när du besöker någon av våra webbplatser). Detta kallas för ”förstaparts spårningsteknologier”. Utöver dem sparas spårningsteknologifunktioner av tredje parter (t.ex. våra analystjänsteleverantörer, affärspartners och annonsörer) som har material eller innehåll på våra tjänster. De kallas för ”tredjeparts spårningsteknologier”.

Både dessa typer av spårningsteknologier kan sparas antingen enbart under tid som besöket av tjänsterna varar eller för upprepade besök.

Vilka typer av spårningsteknologier använder vi?

Det finns huvudtyper av spårningsteknologier:

 • Strikt nödvändiga spårningsteknologier.
  Dessa spårningsteknologier är grundläggande för att du ska kunna logga in, navigera på och använda tjänsterna eller för att tillhandahålla specifika tjänster som du begärt (t.ex. ditt användarnamn). Vi behöver inte inhämta ditt samtycke för att använda sådana spårningsteknologier. Dessa spårningsteknologier kan användas av säkerhets- och integritetsskäl, t.ex. för att identifiera överträdelser av våra policyer och för att ge stöd för säkerhetsfunktioner.
 • Funktionsspårningsteknologier.
  Dessa spårningsteknologier gör det möjligt för tjänsterna att minnas de val du gör (t.ex. ditt språk) och tillhandahålla förbättrade och personligt anpassade funktioner. Sådana spårningsteknologier används bl.a. för autentisering (för att komma ihåg när du är inloggad) och ge stöd för andra funktioner på våra tjänster.
 • Prestandaspårningsteknologier.
  Dessa spårningsteknologier samlar in information om din nätaktivitet (t.ex. hur länge dina besök på våra tjänster varar), inklusive beteendedata och mätdata om interaktion med innehåll och material. Dessa spårningsteknologier används för analys, undersökning och statistik (baserad på sammanställning av information).
 • Marknadsförings- eller annonsspårningsteknologier.
  Dessa spårningsteknologier används för att tillhandahålla skräddarsydda erbjudanden och annonser baserade på slutsatser om dina intressen samt för marknadsföringskampanjer via e-post. De kan också användas för att begränsa antalet gånger du ser en annons och för att mäta effektiviteten hos enskilda reklamkampanjer. De läggs oftast ut av våra annonsörer (t.ex. reklamnätverk) och ger dem insikter om de användare som ser och reagerar på deras annonser, besöker deras webbplatser och använder deras appar.
 • Spårningsteknologier för sociala medier.
  Våra webbplatser har funktioner för sociala medier, t.ex. Facebook-knappar som ”Gilla” och ”Dela”. Dessa funktioner har antingen en tredje part som värd eller ligger direkt på våra tjänster. Din användning av dessa funktioner styrs av dataskyddsmeddelandet hos det företag som tillhandahåller funktionerna.
Spårningsteknologi Typ Syfte
Analyscookies Första parts spårningsteknologi Prestandaspårningsteknologier.
Dessa spårningsteknologier används för att samla in information om hur du använder innehållet på våra tjänster, bestämningsändamål (t.ex. den hänvisande webbadressen [URL]) o.s.v. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter, beräkna intäkter som vi kan tillgodoräkna oss samt för att hjälpa oss förbättra tjänsterna och tillhandahålla individanpassat produktutbud och material/innehåll.
Funktionscookies Första parts spårningsteknologi Funktionsspårningsteknologier.
Dessa spårningsteknologier gör det möjligt för tjänsterna att minnas inställningar, språkval och kontostatus för att underlätta ifyllandet av formulär eller användningen av andra funktioner på våra webbplatser (som när du gör insättningar eller vidtar andra åtgärder), hantera webbplatsens innehåller, spåra mediekanaler, registrera tidigare meddelanden som visats för dig och för att tillhandahålla kampanjer.
Google Analytics Tredje parts spårningsteknologi Prestandaspårningsteknologier.
Denna cookie används för att samla in information om hur besökare använder våra tjänster, för att mäta och förbättra webbplatsen kvalitet genom analys av besökarnas beteende. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter och förbättra tjänsterna. Dessa cookies samlar in information om antal besökare på tjänsterna, varifrån besökarna kom till tjänsterna, vilka sidor de besökte och för att bestämma antalet unika besökare på våra webbplatser. Denna cookie har ett unikt ID som Google Analytics använder för att garantera både cookiens giltighet och dess åtkomst som en extra säkerhetsåtgärd.
Googles integritetspolicy
Google Analytics avregistrering
Personliga inställningar för Google-annonser
Firebase Tredje parts spårningsteknologi Prestandaspårningsteknologier.
Firebase är en värd- och administrationstjänst som tillhandahålls av Firebase, Inc.
Integritetspolicy
Inspectlet Tredje parts spårningsteknologi Prestandaspårningsteknologier
Dessa cookies läggs upp av Inspectlet och används för att hålla ordning på sessionsinformation. Dessa cookies behövs för att få en korrekt bild av hur besökare navigerar våra webbplatser och ger oss information som hjälper oss att förbättra kundernas användarupplevelse.
Inspectlets integritetspolicy
Inspectlet.avregistrering
Google Tag Manager Tredje parts spårningsteknologi Prestandaspårningsteknologier
Den här cookien är kopplad till Google Tag Manager som vi använder för att läsa in skript på våra webbsidor.
Googles integritetspolicy
Google Analytics avregistrering
Personliga inställningar för Google-annonser
Trendemon Tredje parts spårningsteknologi Prestandaspårningsteknologier.
Denna cookie används för att samla in information om hur besökare använder våra tjänster, för att mäta och förbättra webbplatsen kvalitet genom analys av besökarnas beteende.
Trendemons integritetspolicy och avregistrering
Yahoo: Tredje parts spårningsteknologi Marknadsförings- eller annonsspårningsteknologier
Våra webbplatser och appar är försedda med Yahoos webbfyr som samlar in uppgifter om hur ofta användaren besöker våra webbplatser, vad han/hon gör där (t.ex. klickar på knappar) och annan information. Webbfyren används när vi omformulerar budskap till användare och/eller för omvandlingsändamål.
Yahoos integritetscenter
Bing Tredje parts spårningsteknologi Marknadsförings- eller annonsspårningsteknologier
Vi använder Bing för att visa personligt anpassade annonser för användarna. Med hjälp av dessa cookies håller vi koll på ditt webbsurfningsbeteende och förstår bättre hur framgångsrika Bing-kampanjer är genom spårningsaktivitet på våra webbplatser när användare klickar på annonser. Dessutom ger Bing oss möjlighet att skapa listor över användare som har sökt på vissa ord och uttryck och klickat på resultat i sina sökmotorer så att vi kan rikta vår annonsering mer effektivt.
Microsofts integritetspolicy
Inställningar för Microsofts intressebaserade annonser
Facebook Tredje parts spårningsteknologi Marknadsförings- eller annonsspårningsteknologier
Facebooks webbfyr är en bit kod som läggs in i sidhuvudet på våra webbplatser och vi använder senare Lookalike-funktionen på Facebook för att nå ut till liknande målgrupper som har vidtagit åtgärder på våra webbplatser och för att förbättra annonsernas genomslagskraft.
Facebooks integritetspolicy
DoubleClick Tredje parts spårningsteknologi Marknadsförings- eller annonsspårningsteknologier
Dessa cookies används för att samla in data som används för omvandlingsspårning och omformulering av annonskampanjer till mottagarna.
Googles integritetspolicy
Personliga inställningar för Google-annonser
Google AdWords Tredje parts spårningsteknologi Marknadsförings- eller annonsspårningsteknologier
Vi använder Google AdWords som använder cookies för att hjälpa oss fastställa hur många av de som klickade på våra Google-annonser som sedan kontaktade oss via våra webbplatser. Den här spårningscookien läggs in på användarens webbläsare endast om du klickar på en Google-annons. Dessa cookies hjälper oss att förbättra webbplatsens effektivitet för besökarna.
Googles integritetspolicy
AppNexus Tredje parts spårningsteknologi Marknadsförings- eller annonsspårningsteknologier
Denna spårningsteknologi används för att samla in data som används för omvandlingsspårning och omformulering av annonskampanjer till mottagarna.
AppNexus integritetspolicy och avregistrering
Outbrain Tredje parts spårningsteknologi Marknadsförings- eller annonsspårningsteknologier
Denna spårningsteknologi används för att samla in data som sedan ligger till grund för rekommendationer om relevant likartat eller relaterat material eller innehåll.
Outbrains integritetspolicy och avregistrering
TubeMogul Tredje parts spårningsteknologi Marknadsförings- eller annonsspårningsteknologier
TubeMogul hjälper oss att tillhandahålla riktade videoannonser för användare som använder stationära datorer/mobila enheter och att mäta deras relativa framgång i realtid för material och innehåll på TubeMoguls samarbetspartners webbplatser.
TubeMoguls integritetspolicy och avregistrering
PokerNews Tredje parts spårningsteknologi Marknadsförings- eller annonsspårningsteknologier
Denna spårningsteknologi används för att omformulera budskapet till användare som kommer från pokernews och ge dem förslag på erbjudanden som vi bedömer vara av intresse för dem.
PokerNews integritetspolicy
Övriga cookies Första och tredje parts spårningsteknologi Strikt nödvändiga spårningsteknologier.
Dessa icke-förtecknade cookies kan användas på interna delar av tjänsterna för att anpassa och förenkla användarnas användning av webbplatsen genom att exempelvis användares val och inloggningsuppgifter sparas.

Så här hanterar du dina cookieinställningar

Observera att vi inte erkänner eller svarar på automatiska webbläsarsignaler som rör spårningsteknologier, inklusive anmodningar om att inte spåra. Det finns dock olika sätt för dig att hantera och kontrollera dina cookieinställningar. Observera att om du tar bort eller blockerar cookie kan det hända att vissa funktioner i tjänsterna inte fungerar ordentligt eller mindre effektivt.

 • Inaktivera cookies i webbläsaren.
  De flesta webbläsare ger allmän information om cookies, ger dig möjlighet att se vilka cookies som sparats på enheten, låter dig ta bort alla eller enskilda cookies samt låter dig blockera eller tillåta cookies för alla eller enskilda webbplatser. Du kan också normalt inaktivera tredje parters cookies separat. Observera att inställningarna i webbläsaren eller på enheten oftast endast är tillämpliga för den specifika webbläsaren eller enheten.
 • Du hittar normalt information om cookies i hjälpen till webbläsaren. Nedan finns några länkar till några av de vanligaste webbläsarna:
 • Inaktivera tredje parters annonscookies
  Du kan inaktivera vissa annonsinriktade cookies från tredje part genom att besöka Network Advertising Initiative webbplats (som du når genom att klicka på följande länk Network Advertising Initiative) eller genom DAA:s avregistreringsprogram (som du hittar här: http://www.aboutads.info/choices/, här för EU-/EEA-medborgare: http://www.youronlinechoices.eu/ och här för mobila enheter: http://www.aboutads.info/appchoices).

Säkrare. Bättre. Tillsammans.

Sätt gränser och spela ansvarsfullt

18+
888responsible

Copyright © 2022. 888 Sweden Limited, organisationsnummer C 87403, ett dotterbolag ägt av 888 Holdings PLC.

888 Sweden Limited är ett bolag registrerat i Malta; adress: Level G, Quantum House, 75, Abate Rigord St., Ta’ Xbiex, XBX 1120, Malta; e-mail: kontakt@888.se; tel. +442038870422.

Rätten att tillhandahålla och bedriva kommersiellt onlinespel i Sverige beviljades till 888 Sweden Limited av Spelinspektionen (licenstid 1 januari 2019 – 31 december 2023).

Spel kan vara beroendeframkallande och leda till förlust av pengar. Sätt gränser och spela ansvarsfullt.